Kancelaria adwokacka adwokat Katarzyna Krzyżan
Adwokaci
Radcy prawni

Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Umowy
Nieruchomości
Podatki
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Ubezpieczenia
Prowadzenie firmy
Prawo cywilne
Kontakt
ul. Mickiewicza 21/23 lok. 300/7 Olsztyn
10-508 Warmińsko-Mazurskie
+48 668-397-793
Opis działalności
OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Pomoc prawna udzielana przez kancelarię obejmuje w szczególności:

doradztwo prawne,
sporządzanie opinii prawnych,
sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych zarówno w obrocie cywilnym, jak i gospodarczym,
reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji,
reprezentację przed organami ścigania (policja, prokuratura),
reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
sporządzanie pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (w tym apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, kasacja, skarga na czynności komornika sądowego itd.) oraz innych pism procesowych,
reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
prowadzenie postępowań przedsądowych,
prowadzenie mediacji i negocjacji.

OFERTA DLA FIRM i INSTYTUCJI

W ramach usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Zwłaszcza oferta skierowana jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

W zakres usług wchodzą w szczególności:

bieżąca obsługa (m.in. sporządzanie pisemnych opinii, ustne udzielanie porad prawnych),
zakładanie i przekształcenia w działalności gospodarczej (m.in. rejestracja spółki, stowarzyszenia itd., zmiany formy prawnej spółki),
sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki (m.in. projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
sporządzanie wszelkich umów handlowych,
sprawy z zakresu prawa upadłościowego (m.in. wnioski o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych,
sporządzanie uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz kontrolnych.

Kancelaria oferuje również świadczenie usług w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Olsztyna i okolic.
strona główna
dodaj kancelarię
zaloguj się
regulamin portalu
kontakt
Specjalizacje
Rozwody, sprawy rodzinne
Spadki i darowizny
Umowy
Nieruchomości
Podatki
Prawo karne
Prawo pracy
Sprawy administracyjne
Ubezpieczenia
Prowadzenie firmy
Prawo cywilne
Odszkodowania
Odszkodowania za błędy medyczne
Branże
Adwokaci
Radcy prawni
Notariusze
Doradcy podatkowi
Usługi audytorskie
Kancelarie komornicze
Portal stworzony i utrzymywany przez:
Business Network Solution www.e-bns.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Połączenie szyfrowane
Błyskawiczne rozliczenia
Feedback

Liczymy, że nowa wersja portalu przypadnie Państwu do gustu. Niemniej chętnie zapoznamy się
z Państwa opinią.
Tą krytyczną również.

Submit